(2017)
Humanoteka is a specific manifestation of sharing economy as well as a model thereof disguised as an art project. It is a service where the goal is to share knowledge accumulated through learning or experience. What if we (the person on loan) could pursue our favourite leisure activity while freely and democratically sharing our knowledge? A pleasant and informal atmosphere is created for the borrower, too, since in return for the knowledge and free time of the person on loan we may take them to their favourite café, walk their dog, cook something for them, or might as well celebrate the birth of a new, burgeoning intellectual bond by husking beans together. The point of the service is, therefore, to fill the void between acts of kindness and pay services with a personal, democratic and practical use of knowledge. Furthermore, the service may assist in getting familiar with disciplines, life stories and professions which are not included in our social network. The system is based on confidentiality and its unique and universal “unit of payment” is reaching mutual satisfaction. The service may be used for research, exchange of information, art projects and cooperation. The present catalogue of 2017 includes a selection of over 50 people.

A Humanotéka a sharing economy egy sajátos megjelenési formája, illetve művészi projektbe rejtett modellje. Olyan szolgáltatás, ahol a tanult vagy tapasztalati úton szerzett tudás megosztása a cél. Képzeljük el, hogy tudásunk szabad és demokratikus megosztása közben még kedvenc szabadidős tevékenységünket is űzhetjük (kölcsönzött személy). A kölcsönző szempontjából is kellemes, informális atmoszféra alakul, mivel a kölcsönzött személy tudásáért, szabadidejéért cserébe elvihetjük őt kedvenc kávézójába, kutyát sétáltathatunk vele, főzhetünk neki vagy akár egy közös babfejtéssel is megünnepelhetjük egy friss, bimbózó, új szellemi kapocs születését. A szolgáltatás lényege tehát betölteni a szívesség kontra fizetős szolgáltatás közötti űrt, a tudás személyes, demokratikus és hasznos felhasználása. Továbbá segítséget nyújthat olyan tudományterületek, élettörténetek, szakmák eléréséhez is, ahová e kapcsolati hálónk már nem terjed ki. A rendszer bizalmi alapokon nyugszik, és sajátos, egyezményes, „fizető rendszere” a kölcsönös elégedettség érzésének beteljesítése. A szolgáltatás használható kutatás, tapasztalatcsere, művészeti projekt, kooperációi céljára. A jelenlegi 2017-es katalógusból már több mint 50 ember közül lehet válogatni.


Back to Top