2020
The photo-based installation Fertility displays the symbolic possibilities of women relating to each-other and to a community. The imagery is fragmented and rugged, where the emphasis is not on the personality but the subjects’ spatial position and interrelation. The individual bodies and shapes are so integral, that it is difficult to know whether they serve a protective, a disjunctive or a temporary purpose. Besides personal aspects, the topicality of the subject comes from recent public discussions about reproductive rights in Hungarian media and politics. Thus, I have examined the expectations regarding female roles and the female body, its options for action, its status and representation. The other half of the project consists of glass plate photographs about birth, delivery and fertility. The scenes are reconstructions of contemporary rites; ready mades and performances immersed in folk- and tribe rituals but always believing in the healing power of temporary communities. The scenes tackle the impact of the desire for reproduction and societal pressure on the female psyche and body. The project further questions the active options for action of the female body, and how it can be represented in a changed social order, achieved on its own right.

A Fertility fotóalapú installációja, a nők egymáshoz és a közösséghez való kapcsolódásának szimbolikus lehetőségeit mutatja be. Darabosság, fragmentáltság jellemző ezekre az ábrázolásokra, ahol nem a szereplők személyén van a hangsúly, hanem azok térbeli elhelyezkedésén és egymáshoz való viszonyán. Az egyes testek és formák olyan szorosan összeépülnek, hogy nem lehet tudni, - funkciójukat tekintve - oltalmazó, szétválasztó vagy átmeneti célt szolgálnak. A téma aktualitását a személyes aspektus mellett többek között az is adta, hogy Magyarországon az elmúlt években a médiában, a politikában és a közbeszédben is egyre többet foglalkoznak a reproduktív jogokkal. A női szerepekre és a női testre vonatkozó elvárásokat, annak cselekvési lehetőségeit, a női test helyzetét és reprezentációját vizsgáltam. A projekt másik fele üveglapra világított képek, amelyek a szüléshez / születéshez / termékenységhez köthetőek. A jelenetek kortárs rítusok rekonstrukciói, ready made-ek, performance-ok, amelyek erősen táplálkoznak a népi és törzsi hagyományokból, de minden esetben az átmeneti közösségek gyógyító erejében hisznek. A jelenetek sajátos módon járják körbe azt a gondolatot, hogy a reprodukció utáni vágy és a társadalmi elvárás milyen hatással van a női pszichére, illetve testre. További kérdésként merül fel, hogy mik a női test aktív cselekvési lehetőségei, illetve hogyan lehet reprezentálni a női testet egy megváltozott, saját jogán kivívott új társadalmi rendben.Back to Top