(2019)
"An immense labor to which the West has submitted generations in order to produce - while other forms of work ensured the accumulation of capital - men subjection: their constitution as subjects in both senses of the word.”
Michel Foucault: The History of Sexuality, Volume I.

The current exhibition aims to make the spectator observe and be observed at the same time. While we watch others, we are being watched, too. The desire of observing one another, of having insight into the lives of others posits a system of norms based on which we define ourselves compared to others. We want to confirm that we have similar problems as others, that we are better than or just as good as they are. In other words, that we only differ from the average on an average scale.

The exhibition can be divided into smaller units: from a different aspect in each space, works explore how we can describe our body in the most objective manner possible, to represent it without any intimacy whatsoever. Looking at these so-called anti-intimate states, the exhibition examines all the subtle and complex relationships
our physical extension forms with our environment, and how social expectations shape our appearance. Personal stories and critical observations regarding the body are represented at the exhibition along with abstract objects and intertwined sculptural bodies.

Dorottya Vékony (1985) keeps revisiting the theme of the body, whether it is our own or others’, or a collective body consciousness. The body images appearing in her works are primary reflections of our relation to the world, the environment and ourselves, forming a map that carries our history, the traces of our age and our personal stories.

Supported by the National Cultural Fund of Hungary
Curated by Peter Bencze
Opening: 27th January 2019, Sunday 17:00
Opening speech: Kata Oltai, art historian, curator, FERi - founder

Duration:: 2019.01.27 – 2019.03.17
aqb Project Space

ÁTLAGOS ELTÉRÉS
„Egész nemzedékek dolgoztak az emberi kiszolgáltatottság megteremtésén, azon, hogy az ember egyszerre legyen kiszolgáltatott alany és téma, tárgy.”
Michael Foucault − A szexualitás története I. - A tudás akarása

Jelen kiállítás egyszerre kívánja a nézőt megfigyelővé és megfigyeltté tenni. Az egymás megfigyelése utáni vágy, a mások életébe való betekintés azt a normarendszert feltételezi, amik alapján meghatározzuk magunkat másokhoz képest. Meg akarunk győződni róla, hogy hasonló problémákkal küzdünk, különbek vagyunk másoknál vagy éppen érünk annyit mint ők. Tehát az átlagtól csak átlagosan térünk el.

A kiállítás kisebb egységekre bontható, ahol az egyes terekben elhelyezett munkák más-más aspektusból vizsgálják, hogyan tudjuk testünket a lehető legtárgyilagosabban leírni, az intimitás teljes hiányában reprezentálni. Azt vizsgálja ezekben az anti-intimnek nevezhető állapotokban, hogy a tényleges fizikális kiterjedésünk mennyi finom és bonyolult kapcsolatot alakít ki környezetünkkel, illetve a társadalmi elvárások hogyan alakítják külsőnket.
A testtel kapcsolatos személyes történetek, kritikai megfigyelések ugyanúgy helyet kapnak a kiállításon, mint az egészen absztrakt tárgyak, egybefonódott szoborszerű testek.

Vékony Dorottya (1985) visszatérően foglalkozik a test tematikájával. Legyen szó a sajátunkról, mások testéről vagy a kollektív testtudatról. Munkáiban megjelenő testképek a világgal, a környezettel és az önmagunkkal való viszony primer tükrei, egy olyan térkép, amely magán hordozza történelmünket, korunk lenyomatait, személyes történeteinket.


Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
Kurátor: Bencze Péter
Megnyitó: 2019.01.27, Vasárnap 17:00
Megnyitja: Kata Oltai, művészettörténész, kurátor, a FERi - feminista projekt galéria alapítója

Kiállítás időtartama: 2019.01.27 – 2019.03.17
aqb Project Space
photo credit: Áron Wéber
© all rights reserved 
Back to Top