NEWS
The group exhibition Darker, Lighter, Puffy, Flat will feature works, including several new commissions, by international artists who reflect on the manifold meanings of breasts, not only in art history but in society and culture at large. The works inhabit a space of tensions created by the many contradictory – sometimes hypocritical – but also sensual and playful views on breasts.
Breasts – especially women’s – are in many ways omnipresent in our lives, in advertisements, movies, and casual references in all kinds of conversations. Nevertheless, the breast as well as the nipple continue to be objects of panic and censorship in the public and online domains. Their shape also suffers regular scrutiny, be it as a sexual fetish or ever-changing beauty standard. In many cases, breasts are a contradictory symbol of both virginal motherhood and of cheap erotica. Science also has a lot to say about the constitution and qualities of breasts, as can be seen in “breast physics” for video games or the possible changes effected in a child’s genetic material by breastfeeding. At times, breasts even provoke controversy in their absence, as in the brutal fate of St. Agatha or in heated discussions on top surgery in queer discourses. The list is endless, much like the various depictions of breasts themselves, making the breast a topic that is as sensually captivating as it is intellectually engaging.


Unseen Photo Fair, the international art fair dedicated to the latest developments in contemporary photography, is thrilled to announce the 78 exhibitors of the main fair,, 65 publishers of the book market and … special projects for its upcoming edition in September 2023. This year, Unseen Photo Fair will feature many  captivating 'nature' themed presentations, publications and installations that explore our profound relationship with the environment.
Represented by Longtermhandstand, https://www.longtermhandstand.art/


Az Esterházy Art Award előzsűrizése lezárult. Az idén 262 pályázó közül 19-en jutottak tovább a második fordulóba 18 pályaművel.
A beküldött pályázatokból a független, nemzetközi szakmai zsűri – Dr. Fabényi Julia, Ulrike Groos, Barbara Horvath, Dr. Ottrubay István, Rieder Gábor, Szegedy-Maszák Zsuzsanna, és Vitus Weh – döntése alapján a következő pályázók jutottak tovább a második fordulóba, és ezzel a díj jelöltjei:
Bede Kincső, Bernáth Dániel, Birkás Mona, Ember Sára, Gallov Péter, Horváth Gideon, Király Gábor, Kis Róka Csaba, Kristóf Gábor, Lőrincz Áron, Mendreczky Karina és Kortmann-Járay Katalin, Oláh Norbert, Pap Gábor, Pintér Gábor, Süveges Rita, Tollas Erik, Trapp Dominika, Vékony Dorottya.
Arról, hogy kik kapják meg a díjat, december elején döntenek, az ünnepélyes eredményhirdetéssel összekötött kiállításmegnyitó 2023. december 14-én 18.00 órakor lesz a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban.
A kiállítás 2023. december 15-től 2024. március 3-ig lesz látogatható.
                                                                                                __________
Die unabhängige Fachjury –Dr. Julia Fabényi, Ulrike Gross, Barbara Horvath, Dr. Stefan Ottrubay, Gábor Rieder, Zsuzsanna Szegedy-Maszák und Vitus Weh – nominiert 19 KünstlerInnen für das Esterházy Art Award 2023. Um den Kunstpreis, der 2023 zum achten Mal ausgeschrieben wurde, haben sich 262 KünstlerInnen beworben.
Die Liste der Nominierten:
Kincső Bede, Dániel Bernáth, Mona Birkás, Sára Ember, Péter Gallov, Gideon Horváth, Gábor Király, Csaba Róka Kis, Gábor Kristóf, Áron Lőrincz, Karina Mendreczky und Katalin Kortmann-Járay, Norbert Oláh, Gábor Pap, Gábor Pintér, Rita Süveges, Erik Tollas, Dominika Trapp, Dorottya Vékony.
Die Entscheidung über die Gewinner wird Anfang Dezember getroffen.
Aus den von der Fachjury ausgewählten Werken wird am 14. Dezember 2023 eine Ausstellung im Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban eröffnet. Ausstellungsdauer: 15. Dezember 2023-03. März 2024


A 2023-as Kassák Kortárs Művészeti Díj felhívására idén ötvennél több érvényes pályázat érkezett.
A döntőbe jutott művészek 2023-ban: EL-HASSAN RÓZA, FABRICIUS ANNA, KOLTAY DOROTTYA SZONJA, VÉKONY DOROTTYA, valamint TÓTH KINGA és alkotótársai: Silvia Rosani, Péter Szabina és Bodnár János Kristóf.
A díjátadó ünnepséget június 22-én csütörtökön 17 órakor rendezzük meg a Kassák Múzeumban.

Budapest, 2023. június 12. –  A Kassák kortárs művészeti díjat idén másodszor adja át a Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum és Dr. Argay István, a díj alapítója. Az elismerésre a huszadik századi avantgárd művészet jelenségeit vizsgáló vagy korszerűen újraértelmező alkotástervekkel lehetett pályázni. A döntős pályaművek idén a társadalomjobbító szándék határaira, a munkásság fogalmának átalakulására és mai helyzetére, az egyén érzékelésére ható társadalmi szintű pánikra, a női alkotók hangjára és a női testtel kapcsolatos elvárásokra reflektálnak. A díj összege bruttó 1,5 millió forint, amelyet az új mű létrehozására fordíthat a nyertes művész. The Leopold Bloom Art Award is aimed at supporting  contemporary visual artists in Hungary and their presence in the international art scene.
The award aims to strengthen the presence of Hungarian Art in an international arena.  Its primary aim is to support the promotion of Hungarian artists with prestigious international exhibition spaces, introduction of artists to the international scene and help progress their career development.
The award is named after the Hungarian-born hero of one the most important works of modern literature, James Joyce's Ulysses. Consistent with the important values of the award and the Irish founder, Leopold Bloom is the symbol of the paradigm-changing art, travelling, internationalism, and last but not least, of Irish-Hungarian relations.


A Mint Te és Én című kiállítás a kortárs magyar fotóművészet témáit, technikai kísérleteit, műfaji sajátosságait, valamint a médium különböző határátlépéseit mutatja be 30 fiatal fotográfus közel 100 korszakalkotó művén keresztül. A Mai Manó Házban megrendezett tárlat a fotográfia eszközével megjelenített egyéni hangok bemutatására törekszik egy nemzedék személyes, korszakos megélésein keresztül. A kiállítás azt vizsgálja, hogy van e koherencia az 1980 utáni korszak sajátos politikai légkörében született, a digitális bumm pillanatát testközelből megtapasztaló, annak termékeit készségszinten használó egyének megéléseiben? Beszivároghatnak-e tudat alatt ezek a megélések a fotográfusok munkáiba? A posztmodern társadalom lazán egymáshoz kapcsolódó egyénei számára természetes a hagyományok és a legújabb stílusok közötti átjárás lehetősége, pozitívan kötődnek a divathoz, a közösségi médiához, kötődéseik pedig egyre kevésbé politikaiak, vagy az ellenállás eszközei. Kialakulhatnak-e közös metszéspontok a különböző felfogásmódok és módszerek egymás mellé helyezésével, levonhatóak-e bizonyos tanulságok, létezik-e nagy Kollektív Generációs Tapasztalat? A Mint Te és Én címválasztás az egyén függetlenségét és személyes identitásának kifejezését szimbolizálja, az intim én-re, testünkre, annak kiterjesztett határaira utal. Jelent különállást és társas magányt, de jelenti a közösséget, legyen az virtuális vagy valós, és az összetartozást is.
A kiállítás terjedelmi korlátai miatt csak egy kis szeletét tudja bemutatni a kortárs magyar fotográfiát karakterizáló gazdag életműveknek, de így is felbecsülhetetlen értékű vizuális forrása és látlelete lehet a fotográfia egy korszakának, számunkra, akik benne élünk. Rólad, rólam és rólunk szól.
Kiállító művészek:
Álovits Bálint, Bartha Máté, Bede Kincső, Bilak Krystyna, Biró Dávid, Bognár Benedek, Bolla Szilvia, Dobokay Máté, Ember Sári, Éder Krisztián, Fabricius Anna, Gáldi Vinkó Andi, Geibl Kata, Ladocsi András, Kis-Kéry Anna, Klenyánszki Csilla, Andreas Laszlo Konrath, Kontha Dora, Móró Máté & Szanto Borbala, Neogrády-Kiss Barnabás, Perlaki Márton, Pósalaki Anett, Puklus Péter, Rédling Hanna, Schmied Andi, Schuller Judit Flóra, Standovár Júlia, Vékony Dorottya, Vizi András Tibor
A kiállítás megtekinthető:
2023. május 24. – 2023. augusztus 19.
Keddtől vasárnapig 12 és 19 óra között.
Hétfőn és ünnepnapokon zárva.

Lőrincz Réka X Vékony Dorottya: EVERYTHING IS MORE THAN MEETS THE MIND
Lőrincz Réka és Vékony Dorottya kiállítása a Torulában olyan alkotásokat mutat be, amelyek a kollektív gondoskodás, a produktivitás, a születés, a személyes kiteljesedés lehetőségei és az alternatív értékrendszerek témáit tárják fel.
A kiállítás egy bensőséges párbeszédbe, a művészek személyes perspektíváiba enged betekintést, melyet különféle közösségekkel való kapcsolataik formáltak. Látogatóként olyan fogalmak elfeledett jelentését fedezhetjük fel ismét, mint az érték, a tudás, a gondoskodás, vagy a közösség.
A kiállítás kurátora: Teszler Sonja
- - - - - - - - - - -
Lőrincz Réka képzőművészettel, valamint energetikai gyógyítással is foglalkozik. Munkái az emberi lét olyan univerzális témáit vizsgálják, mint a teremtés, a létezés, a hasznosság, és a különböző tudatállapotok működései. Kísérletezik a nem-lineáris gondolkodásmód adta lehetőségekkel, és a különböző médiumokat a lehető legszabadabb módon használja önkifejezésre.
Vékony Dorottya munkáiban a női testtel foglalkozik különböző személyes és társadalmi kérdések mentén. Legfőbb eszköze a fotográfia, de gyakran használ performatív elemeket, melyeket az állóképbe sűrítés vagy újrajátszás eszközeivel valósít meg. Az elmúlt években intenzíven foglalkozik a termékenység és a reproduktív jogok kérdéskörével.
- - - - - - - - - - -
Cím: Budai út 14-22  9027 Győr, Budai út 14-22
A kiállítás 2023. május 6. és június 3. között tekinthető meg.
Nyitvatartás: csütörtöki és pénteki napokon 16:00 és 19:00 között, szombatonként 11:00 és 16:00 között.
                                                                                                __________
The exhibition of Réka Lőrincz and Dorottya Vékony, "Everything is more than meets the mind ", at Torula brings together works across photography, video, sculpture, and installation that explore themes of collective care, productivity, birth, potential, and alternative systems of value. The exhibition presents an intimate dialogue between the artists' personal perspectives, which are informed by their respective engagements with communities, with the goal of rediscovering the forgotten meaning of concepts such as value, knowledge, care, or community together with them as visitors.
Curator: Sonja Teszler
- - - - - - - - - - -
Réka Lőrincz, artist deals with fine art and energetic healing. Her works examine universal themes of human existence from a personal perspective, such as creation, existence, usefulness, and the functioning of different states of consciousness. She experiments with the possibilities provided by non-linear thinking and considers different media as a tool for the freest possible self-expression.
Dorottya Vékony, in her artistic works, has been dealing with the theme of the body as a structure suitable for radical interpretation for many years. Her main tool is photography, but she often uses performative elements, which she implements with the means of compressing into a still image or replaying. In recent years, she has been intensively dealing with the issue of fertility and reproductive rights.
- - - - - - - - - - -
Address: Budai út 14-22, Győr 9027
On view till 03/06/2023
Opening hours: on Thursdays and Fridays from 4 to 7pm, on Saturdays from 11am to 4pm.​​​​​​​