The Leopold Bloom Art Award is aimed at supporting  contemporary visual artists in Hungary and their presence in the international art scene.
The award aims to strengthen the presence of Hungarian Art in an international arena.  Its primary aim is to support the promotion of Hungarian artists with prestigious international exhibition spaces, introduction of artists to the international scene and help progress their career development.
The award is named after the Hungarian-born hero of one the most important works of modern literature, James Joyce's Ulysses. Consistent with the important values of the award and the Irish founder, Leopold Bloom is the symbol of the paradigm-changing art, travelling, internationalism, and last but not least, of Irish-Hungarian relations.


A Mint Te és Én című kiállítás a kortárs magyar fotóművészet témáit, technikai kísérleteit, műfaji sajátosságait, valamint a médium különböző határátlépéseit mutatja be 30 fiatal fotográfus közel 100 korszakalkotó művén keresztül. A Mai Manó Házban megrendezett tárlat a fotográfia eszközével megjelenített egyéni hangok bemutatására törekszik egy nemzedék személyes, korszakos megélésein keresztül. A kiállítás azt vizsgálja, hogy van e koherencia az 1980 utáni korszak sajátos politikai légkörében született, a digitális bumm pillanatát testközelből megtapasztaló, annak termékeit készségszinten használó egyének megéléseiben? Beszivároghatnak-e tudat alatt ezek a megélések a fotográfusok munkáiba? A posztmodern társadalom lazán egymáshoz kapcsolódó egyénei számára természetes a hagyományok és a legújabb stílusok közötti átjárás lehetősége, pozitívan kötődnek a divathoz, a közösségi médiához, kötődéseik pedig egyre kevésbé politikaiak, vagy az ellenállás eszközei. Kialakulhatnak-e közös metszéspontok a különböző felfogásmódok és módszerek egymás mellé helyezésével, levonhatóak-e bizonyos tanulságok, létezik-e nagy Kollektív Generációs Tapasztalat? A Mint Te és Én címválasztás az egyén függetlenségét és személyes identitásának kifejezését szimbolizálja, az intim én-re, testünkre, annak kiterjesztett határaira utal. Jelent különállást és társas magányt, de jelenti a közösséget, legyen az virtuális vagy valós, és az összetartozást is.
A kiállítás terjedelmi korlátai miatt csak egy kis szeletét tudja bemutatni a kortárs magyar fotográfiát karakterizáló gazdag életműveknek, de így is felbecsülhetetlen értékű vizuális forrása és látlelete lehet a fotográfia egy korszakának, számunkra, akik benne élünk. Rólad, rólam és rólunk szól.
Kiállító művészek:
Álovits Bálint, Bartha Máté, Bede Kincső, Bilak Krystyna, Biró Dávid, Bognár Benedek, Bolla Szilvia, Dobokay Máté, Ember Sári, Éder Krisztián, Fabricius Anna, Gáldi Vinkó Andi, Geibl Kata, Ladocsi András, Kis-Kéry Anna, Klenyánszki Csilla, Andreas Laszlo Konrath, Kontha Dora, Móró Máté & Szanto Borbala, Neogrády-Kiss Barnabás, Perlaki Márton, Pósalaki Anett, Puklus Péter, Rédling Hanna, Schmied Andi, Schuller Judit Flóra, Standovár Júlia, Vékony Dorottya, Vizi András Tibor
A kiállítás megtekinthető:
2023. május 24. – 2023. augusztus 19.
Keddtől vasárnapig 12 és 19 óra között.
Hétfőn és ünnepnapokon zárva.


Lőrincz Réka X Vékony Dorottya: EVERYTHING IS MORE THAN MEETS THE MIND

Lőrincz Réka és Vékony Dorottya kiállítása a Torulában olyan alkotásokat mutat be, amelyek a kollektív gondoskodás, a produktivitás, a születés, a személyes kiteljesedés lehetőségei és az alternatív értékrendszerek témáit tárják fel.
A kiállítás egy bensőséges párbeszédbe, a művészek személyes perspektíváiba enged betekintést, melyet különféle közösségekkel való kapcsolataik formáltak. Látogatóként olyan fogalmak elfeledett jelentését fedezhetjük fel ismét, mint az érték, a tudás, a gondoskodás, vagy a közösség.
A kiállítás kurátora: Teszler Sonja
- - - - - - - - - - -
Lőrincz Réka képzőművészettel, valamint energetikai gyógyítással is foglalkozik. Munkái az emberi lét olyan univerzális témáit vizsgálják, mint a teremtés, a létezés, a hasznosság, és a különböző tudatállapotok működései. Kísérletezik a nem-lineáris gondolkodásmód adta lehetőségekkel, és a különböző médiumokat a lehető legszabadabb módon használja önkifejezésre.
Vékony Dorottya munkáiban a női testtel foglalkozik különböző személyes és társadalmi kérdések mentén. Legfőbb eszköze a fotográfia, de gyakran használ performatív elemeket, melyeket az állóképbe sűrítés vagy újrajátszás eszközeivel valósít meg. Az elmúlt években intenzíven foglalkozik a termékenység és a reproduktív jogok kérdéskörével.
- - - - - - - - - - -
Cím: Budai út 14-22  9027 Győr, Budai út 14-22
A kiállítás 2023. május 6. és június 3. között tekinthető meg.
Nyitvatartás: csütörtöki és pénteki napokon 16:00 és 19:00 között, szombatonként 11:00 és 16:00 között.

The exhibition of Réka Lőrincz and Dorottya Vékony, "Everything is more than meets the mind ", at Torula brings together works across photography, video, sculpture, and installation that explore themes of collective care, productivity, birth, potential, and alternative systems of value. The exhibition presents an intimate dialogue between the artists' personal perspectives, which are informed by their respective engagements with communities, with the goal of rediscovering the forgotten meaning of concepts such as value, knowledge, care, or community together with them as visitors.
Curator: Sonja Teszler
- - - - - - - - - - -
Réka Lőrincz, artist deals with fine art and energetic healing. Her works examine universal themes of human existence from a personal perspective, such as creation, existence, usefulness, and the functioning of different states of consciousness. She experiments with the possibilities provided by non-linear thinking and considers different media as a tool for the freest possible self-expression.
Dorottya Vékony, in her artistic works, has been dealing with the theme of the body as a structure suitable for radical interpretation for many years. Her main tool is photography, but she often uses performative elements, which she implements with the means of compressing into a still image or replaying. In recent years, she has been intensively dealing with the issue of fertility and reproductive rights.
- - - - - - - - - - -
Address: Budai út 14-22, Győr 9027
On view till 03/06/2023
Opening hours: on Thursdays and Fridays from 4 to 7pm, on Saturdays from 11am to 4pm.​​​​​​​